Принтиране

Преглед на последните промени в Закона за местните данъци и такси

Автор: Ганета Минкова,
В „Държавен вестник“, бр. 71 от 11.08.2020 г. бяха обнародвани промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), някои от които са свързани с обявеното извънредно положение.