Принтиране

Преглед на последните промени в местните такси

Автор: Ганета Минкова,
Европейската харта за местно самоуправление е приета от Съвета на Европа с цел да гарантира административната и финансова независимост на местните самоуправляващи се общности в европейските държави.