- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Право на данъчно облекчение от 75 на сто при данъка върху недвижимите имоти за „основно жилище“ на лице с намалена работоспособност съгласно чл. 25, ал. 2 ЗМДТ

В запитването лицето посочва, че е с намалена работоспособност 93,6%, а също така е декларирало свой имот като основно жилище.