- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености на облагането с патентен данък

Облагането с патентен данък е свързано с ниски административни разходи, поради което този начин на облагане е предпочитан при реализиране на неголеми по размер доходи от задължените лица.