Принтиране

Особености на облагането с патентен данък

Автор: Ганета Минкова,
Облагането с патентен данък е свързано с ниски административни разходи, поради което този начин на облагане е предпочитан при реализиране на неголеми по размер доходи от задължените лица.