- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености на облагането с патентен данък

За да се приложи редът, уреден в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), е необходимо да бъдат налице няколко условия: