Принтиране

Особености на облагането с патентен данък

Автор: Ганета Минкова
За да се приложи редът, уреден в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), е необходимо да бъдат налице няколко условия: