- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Местни такси, събирани по реда на ЗМДТ

Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) е кодифициращ по отношение на данъчните приходи (данъци и такси), които постъпват в местните бюджети.