Принтиране

Местни такси, събирани по реда на ЗМДТ

Автор: Ганета Минкова,
Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) е кодифициращ по отношение на данъчните приходи (данъци и такси), които постъпват в местните бюджети.