Принтиране

Деклариране и плащане на имуществени данъци

Автор: Ганета Минкова,
1. Обекти на облагане и задължени лица