Принтиране

Заповед № ЗМФ-120 от 06.02.2023 г. на МФ

Автор: МФ,
На основание чл. 183, ал. 1, във връзка с ал. 5 и чл. 184, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане,