Принтиране

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2022 г. и последствия от неизпълнението му

Автор: Христо Досев
Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) въвежда редица задължения за облагане както на печалбите на местните юридически лица, така и на определени разходи, доходи на чуждестранни юридически лица от източник в България, определени приходи на бюджетните предприятия, и т. н.