Принтиране

За удължените срокове относно годишното счетоводно и данъчно приключване, включително за 2020 година

Автор: Велин Филипов,
На 19 ноември и на 3 декември (повторно) 2020 г. 44-тото Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.