Принтиране

За още някои промени в ЗКПО, в сила за 2023 година

Автор: Цветана Янкова,
След общия преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2023 година, който публикувахме в първи брой на списанието за тази година, тук ще се спрем по-детайлно на някои изменения в ЗКПО, които за разлика от най-мащабните тазгодишни промени, свързани с държавната помощ за регионално развитие и с въвеждането на задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби, засягат по-широк кръг данъчно задължени лица.