- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Усъвършенстване на режима на слаба капитализация, в случаите когато финансов лизинг/банков кредит са гарантирани или обезпечени едновременно от лизингополучател/кредитополучател и от свързано лице

Въпросът, който ще бъде предмет на разглеждане в настоящата статия, е важен, тъй като е често срещан в практиката и засяга голям брой данъчно задължени лица.