Принтиране

Усъвършенстване на режима на слаба капитализация, в случаите когато финансов лизинг/банков кредит са гарантирани или обезпечени едновременно от лизингополучател/кредитополучател и от свързано лице

Автор: Велин Филипов,
Въпросът, който ще бъде предмет на разглеждане в настоящата статия, е важен, тъй като е често срещан в практиката и засяга голям брой данъчно задължени лица.