- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Счетоводно и данъчно третиране на ваучерите за храна – нови моменти за 2022 година

Предоставянето на социални придобивки е наложена практика в страната.