- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Ред за подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за 2019 г.

Подаване на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО и годишен отчет за дейността по чл. 20 от Закона за статистиката