- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Прилагане на изискванията на чл. 10 ЗКПО относно докумeнталната обоснованост при извършване на търговия чрез интернет

Дружество (ЕООД) планира да започне осъществяването на търговска дейност по т. нар. „дропшипинг“ модел на територията на Европейския съюз и извън него.