Принтиране

Прилагане на изискванията на чл. 10 ЗКПО относно докумeнталната обоснованост при извършване на търговия чрез интернет

Автор: Цветана Янкова,
Дружество (ЕООД) планира да започне осъществяването на търговска дейност по т. нар. „дропшипинг“ модел на територията на Европейския съюз и извън него.