Принтиране

Преглед на промените в образеца на Годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2021 година

Автор: Цветана Янкова,
В първи брой на списание „Счетоводство, данъци и право“ за 2022 г. представяме на Вашето внимание промените в образеца на Годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2021 г., като за начало може да се каже, че в сравнение с образеца на ГДД за 2020 г. в настоящия образец са направени малко промени, които засягат ограничен кръг данъчно задължени лица.