Принтиране

Преглед на измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г., относно личното ползване на фирмени активи

Автор: Велин Филипов,
В Приложение № 17 Финанси, подраздел Фискална политика, т. 24 от действащото коалиционно споразумение между управляващите партии, е записана като мярка „Премахване на данък уикенд“.