Принтиране

Писмо изх. № 029 от 11.05.2022 г. на ИДЕС

Автор: ИДЕС,
Относно данъчното третиране на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества.