Принтиране

Отклонението от данъчно облагане като заплаха за фискалната сигурност на държавата

Автор: Недялка Петрова,
Един от основните приоритети на правителството на Република България е повишаване на бюджетните приходи чрез ефективна превенция и борба с данъчните и осигурителните измами, отклонението от данъчно облагане и намаляване дела на „сивата икономика“.