Принтиране

Обзор на промените в ЗКПО за 2020 година, обнародвани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. и бр. 102 от 31.12.2019 г.

Автор: Анета Георгиева,
Всяка нова календарна година по традиция носи и промени в данъчното законодателство.