Принтиране

Общ преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2023 година

Автор: Анета Георгиева,
Настоящата 2023 г. бе предшествана от една динамична година - 2022 г., и е първата от много години насам, в която непосредствено след преживяната пандемия, се случи немислимото, а именно война на територията на Европа.