- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Допълване на реда за използване на надвнесен корпоративен данък

За 2021 г. се направиха няколко изменения и допълнения, които засягат определени режими и области в корпоративното данъчно облагане.