Принтиране

Допълване на реда за използване на надвнесен корпоративен данък

Автор: Велин Филипов,
За 2021 г. се направиха няколко изменения и допълнения, които засягат определени режими и области в корпоративното данъчно облагане.