Принтиране

Доказване на фактическото получаване на доставки, във връзка с хипотезите на отклонение от данъчно облагане по ЗКПО

Автор: Анета Георгиева,
Едва ли има практикуващ специалист, който да не се е сблъсквал с причудливите изисквания на органите по приходите в хода на доказване на фактическото осъществяване на сделки, било то с услуги, било то със стоки.