Принтиране

Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи – Въпроси и отговори – 2

Автор: Цветана Янкова,
ВЪПРОС: Дружество е работодател, който е осигурил на служителите си доброволно здравно осигуряване по смисъла на чл. 204, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗКПО.