Принтиране

Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи – Въпроси и отговори – 1

Автор: Цветана Янкова,
ВЪПРОС: Българско дружество осъществява дейността си в два производствени обекта в гр. София, намиращи се на разстояние 15 км един от друг.