- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на разходи за PCR-тестове за осигуряване на безопасна работа на служителите

В чл. 63в от Закона за здравето (ЗЗ) е регламентирано, че при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол.