Принтиране

Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на разходи за PCR-тестове за осигуряване на безопасна работа на служителите

Автор: НАП,
В чл. 63в от Закона за здравето (ЗЗ) е регламентирано, че при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол.