- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на договори за оперативен лизинг при лизингополучателите, съгласно МСС

Мотиви за въведеното данъчно третиране