Принтиране

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на договори за оперативен лизинг при лизингополучателите, съгласно МСС

Автор: НАП,
Мотиви за въведеното данъчно третиране