- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Данъчно третиране на социалните разходи за транспорт на работници и служители, във връзка с прилагането разпоредбите на ЗКПО

Във връзка с транспорт от местоживеене до месторабота в дружеството имате служител, за който е възникнала следната ситуация.