Принтиране

Данъчно третиране на социалните разходи за транспорт на работници и служители, във връзка с прилагането разпоредбите на ЗКПО

Автор: НАП,
Във връзка с транспорт от местоживеене до месторабота в дружеството имате служител, за който е възникнала следната ситуация.