Принтиране

Данъчно третиране на разходите за предоставени ваучери за абонамент за специализиран сайт за обучение на децата на работниците и служителите

Автор: НАП,
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. № 53-00-174 от 24.11.2021 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).