Принтиране

Данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната

Автор: НАП,
Приема се, че предприятие, което получава държавна подкрепа, придобива неоправдано предимство пред конкурентите си.