Принтиране

Близо 194 000 фирми и еднолични търговци вече са обявили доходите си пред Националната агенция за приходите

Автор: НАП
Почти 60 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, според информация на Националната агенция за приходите (НАП).