- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 февруари до 10 март 2020 г.

В Народното събрание е внесен Закон за мерките по време на извънредно положение.
Предложеният нов закон урежда извънредните мерки, които да бъдат предприети на територията на Република България, за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19, считано от 13 март 2020 г. до прекратяване на установеното извънредно положение.

Сред основните противоепидемични мерки са следните:

С Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени изменения и допълнения във:

Със законопроекта се предлага също управляващите органи на средствата от ЕСИФ да имат право едностранно да изменят договори за безвъзмездна финансова помощ, съобразно необходимостта от мерки при криза, включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ, както и да отпускат финансова помощ при опростени правила.