Принтиране

Информационен преглед за периода от 10 февруари до 10 март 2020 г.

Автор: Труд и право,

В Народното събрание е внесен Закон за мерките по време на извънредно положение.
Предложеният нов закон урежда извънредните мерки, които да бъдат предприети на територията на Република България, за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19, считано от 13 март 2020 г. до прекратяване на установеното извънредно положение.

Сред основните противоепидемични мерки са следните:

 • забраняват се посещенията на заведения за бързо обслужване, питейни заведения и големи търговски центрове тип МОЛ-ове, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките;
 • забранява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни, научни конференции, спортни мероприятия и т.н.;
 • забраняват се обученията и командировките в страната и в чужбина;
 • забраняват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия, както и посещенията в детските ясли и градини, и т.н.

С Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени изменения и допълнения във:

 • Наказателния кодекс;
 • Кодекса на труда;
 • Кодекса за социално осигуряване;
 • Закона за държавния служител;
 • Закона за хората с увреждания;
 • Закона за българските лични документи;
 • Закона за чужденците в Републи ка България, и др.

Със законопроекта се предлага също управляващите органи на средствата от ЕСИФ да имат право едностранно да изменят договори за безвъзмездна финансова помощ, съобразно необходимостта от мерки при криза, включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ, както и да отпускат финансова помощ при опростени правила.