- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 юни до 10 юли 2020 г.

От 1 юли 2020 г. електронните търговци, избрали алтернативен режим на отчитане на неприсъствени плащания, подават информацията в НАП онлайн.