- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 юли до 10 август 2022 г.

Обнародвани са изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.