- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 юли до 10 август 2020 г.

Правителството одобри преразпределение на средствата от оперативните програми за периода 2014 – 2020 г. за преодоляване на последиците от COVID-19.