- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 януари до 10 февруари 2021 г.

Започна данъчната кампания за 2021 година.