- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 януари до 10 февруари 2020 г.

С промени във Валутния закон, се изменя и Законът за БНБ.