- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 септември до 10 октомври 2021 г.

Министерството на финансите публикува законопроекти за изменение на три данъчни закона за 2022 г.