- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 септември до 10 октомври 2020 г.

До 2 ноември 2020 г. се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на тази година.