Принтиране

Информационен преглед за периода от 10 октомври до 10 ноември 2022 г.

Автор: Труд и право,
Приет е проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица.